Waarom deze web-site:

Er is veel vraag naar juiste informatie m.b.t. aarding.
Diverse onderzoeken tonen dit aan.

 • Marktonderzoek NEN
  • Nr.1 met stip: Informatiebehoefte m.b.t. Aarding
   • E-installateurs 97%
   • E-Adviseurs 88 %
 • Vragen-/ideeënrubriek Stroomlijn
  • Leidingen: 25%
  • Potentiaalvereffening: 13%
  • Aardlekschakelaars: 10%
  • Aarding: 8%
 • Nec 64 (normcommissie Laagspanningsinstallaties)
  • Wil een NPR maken specifiek over Aarding
 • Aardingsbedrijven
  • Bij aanvragen vaak verkeerde of geen goede informatie.
Doelstelling van de web-site:
 • Het geven van informatie en achtergrond.
  • Eisen die aan een aarding worden gesteld.
 • Een leidraad.
  • Gegevens die u nodig heeft om tot een goede aardingsinstallatie te komen.

Let op

Met ingang van oktober 2015 gelden andere richtlijnen met betrekking tot aardingsweerstanden van TT-stelsels.

Zie infoblad 303

Deze website is gebaseerd op gegevens van de norm NEN 1010. Zo ook de berekening van de veiligheidsaarding. Met welke achtergrond en hoe e.e.a. ingevuld moet worden is enige kennis van de norm NEN 1010 vereist. In alle gevallen is de NEN 1010 bepalend en niet deze web-site.

© copyright: aarding.info 2004 - 2020