Doelstelling

De werkgroep ABO dient als klankbordgroep voor de normcommissie NEC 81 ‘Bliksembeveiliging’ en is een discussieplatform op het gebied van bliksem- en overspanningsbeveiliging. Er worden discussies gevoerd over de uitleg en interpretatie van (ontwerp)normen en technische afspraken op het gebied van bliksem- en overspanningsbeveiliging. Vanuit de werkgroep wordt aandacht geschonken aan:

-        actuele informatie over het vakgebied

-        ervaringsuitwisseling

-        bevorderen van wetenschappelijke werken

-        laatste stand der techniek

-        vergaren van kennis

-        informatie-overdracht.

 

De werkgroep functioneert en handelt zonder commercieel oogmerk.

© copyright: ABO